מילים הומופוניות,= נשמעות אותו דבר.


אל- על.

אף- עף.

עת- את- עת.

אגל- עגל.

אתר- עתר.

יאה- יעה.

מארב- מערב.

מצא- מצה- מצע.

קרא- קרה- קרע.

בא- בה.

מחא- מחה.

לא- לו.

עביר- אוויר.

צב- צו.

דבר- דוור.

נקבה- נקבע.

סחיר- שכיר.

רחש- רכש.

מרוט- מרות.

חנוט- חנות.

מיטה- מיתה.

סתר- סטר.

כלכלה- קלקלה.

איכר- עיקר.

תגובה 1: